video
[VIDEO] 📹 CHUNG HA 청하 'X (걸어온 길에 꽃밭 따윈 없었죠)' MV Making
▶️ https://youtu.be/Es93J7bL1qA
✌🏻 https://www.vlive.tv/video/233286
#청하 #CHUNGHA
#X #CHUNGHA_X
#걸어온_길에_꽃밭_따윈_없었죠
#Querencia